Το GreenTech Challenge by ESU NTUA σε συνεργασία με τo EIT Raw Materials δημιουργεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού πράσινων καινοτόμων ιδεών μία νέα θεματική που απευθύνεται σε:

 • Ερευνητές
 • Μηχανικούς
 • Φοιτητές

που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμο ιδέα στον χώρο των ορυκτών πρώτων υλών.

Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή πρώτων υλών για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών βιομηχανιών της και για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη κοινωνία βιώσιμης εκμετάλλευσης πόρων. Μάλιστα, με την Ευρώπη να επενδύει όλο και περισσότερο στην πράσινη ανάπτυξη και στις νέες πράσινες τεχνολογίες, οι απαιτήσεις για υπάρχουσες ή νέες βιώσιμες πρώτες ύλες αυξήθηκαν, όπως και οι ανάγκες για νέες μεθόδους εξόρυξης και εκμετάλλευσης πόρων με γνώμονα την αειφορία.
 • Ψηφιοποίηση διαδικασιών εξόρυξης
 • Βελτιστοποίηση διεργασιών στη μεταλλευτική και μεταλλουργική αλυσίδα
 • Ανακύκλωση των WEEE
 • Ανακύκλωση των μετάλλων και μεταλλευμάτων στα τελικά προϊόντα
 • Ανάπτυξη βιώσιμων υλικών που υποκαθιστούν μέταλλα ή μεταλλεύματα
 • Μείωση και εκμετάλλευση των αποβλήτων από τις εξορύξεις
 • Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων εξόρυξης
 1. Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την επανεκμετάλλευσή τους
 2. Συλλογή των χρήσιμων στοιχείων (ποσότητες μετάλλου) από τα ελαστικά μετά το τέλος ζωής τους
 3. Επαναχρησιμοποίηση του καουτσούκ των ελαστικών
 4. Βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσής τους
 5. Διαχείριση του όγκου ταφής τους
 6. Πρακτικές και μέθοδοι επιδιόρθωσης ελαστικών και επέκταση της χρήσης τους

Εύρεση ή δημιουργία βιώσιμης πρώτης ύλης ως υποκατάστατο του κοβαλτίου. Το κοβάλτιο είναι μία βασική πρώτη ύλη για τα smartphones και πολλών άλλων τεχνολογικών προϊόντων. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και του ανταγωνισμού μεταξύ των πολυεθνικών που θέλουν να το προμηθευτούν, η τιμή του αυξάνεται όλο και περισσότερο. Παράλληλα αυξάνοντα και οι απαιτούμενες ποσότητες όταν η εξόρυξή του που συνεπάγεται μεγαλύτερη αλόγιστη εκμετάλλευση των πόρων, καθώς πραγματοποιείται κυρίως σε μέρη του κόσμου που δεν συμβιβάζονται με την παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική. Ένα υποκατάστατο σε χαμηλότερη τιμή θα το απορροφούσε γρήγορα η αγορά και θα απέτρεπε την αναμενόμενη περιβαλλοντική καταστροφή εξαιτίας των εξορύξεων για την απόκτηση του κοβαλτίου.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Organized by

Powered by

Innovation Enabler

mantisbi

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup