ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αν είσαι φοιτητής, ερευνητής ή απλά έχεις μια ιδέα στις θεματικές του Διαγωνισμού, μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή ομάδων αλλά δεχόμαστε και ατομικές συμμετοχές. Προαιρετικά, προτείνουμε ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες να είναι είτε απόφοιτοι είτε εγγεγραμμένοι στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ΕΜΠ ή να απασχολούνται με κάποιο τρόπο σε αυτό ως ερευνητές ή υποψήφιοι Διδάκτορες. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν όριο ηλικίας.

Οι ομάδες δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν εκ των προτέρων γνώσεις για την υλοποίηση της ιδέας τους. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να παραβρεθούν στα Bootcamp Trainings όπου θα γίνει training με τη βοήθεια μεντόρων.

Το προκαταρκτικό πλάνο των ενεργειών του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και  εύλογο καθώς και να είναι πραγματοποιήσιμο σε εννέα έως δώδεκα μήνες με στόχο την γρήγορη τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του (proof of concept) και της αξίας του (proof of value).

Το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται πρέπει να στηρίζεται σε μια ιδέα πρωτότυπη και καινοτόμα που επιλύει ουσιαστικές ανάγκες και αποτελεί ευκαιρία μιας εγχώριας ή διεθνούς αγοράς με ικανοποητικό μέγεθος.

Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής στο Πρόγραμμα με ένα μόνο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η πνευματική ιδιοκτησία της ιδέας που θα αναπτυχθεί ανήκει αποκλειστικά στην συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων είναι η 11/10/2022. Τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 02/12/2022.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην τελετή έναρξης του διαγωνισμού και στα δύο boot camp training που θα γίνουν για να πάρετε ιδέες και να βρείτε εταίρους στην επιχειρηματική σας ομάδα. Αν δεν υποβάλετε επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό.

Αν και η συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων επιτρέπεται ,ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιχειρηματικών ομάδων έως 5 ατόμων.

Κάθε επιχειρηματική ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 1 έως 5 άτομα.

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup