• Αναλυτική παρουσίαση του Διαγωνισμού και των σχεδιαζόμενων δράσεων σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
  • Ανάλυση Κλαδικών Τάσεων & Προκλήσεων.