• Ανάλυση ιδέας, επιχειρηματικού σχεδίου και Business Model Canvas (Value Proposition, Customer Segments)
  • Εκπαίδευση και Προετοιμασία για αρτιότερη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.