Το GreenTech Challenge by ESU NTUA σε συνεργασία με το GreenTechLab δημιουργεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού πράσινων καινοτόμων ιδεών μια νέα θεματική κατηγορία με προσανατολισμό στη γαλάζια ανάπτυξη.

 

Τι είναι η γαλάζια ανάπτυξη;

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι πολιτικές που περιέχονται σε αυτήν, επιδιώκουν την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων με καινοτόμες δράσεις που θα συμβάλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία και ευημερία.

Που απευθύνεται η θεματική;

Η θεματική απευθύνεται σε

  • Ερευνητές
  • Μηχανικούς
  • Φοιτητές

με ενδιαφέρον προς τον θαλάσσιο ναυτιλιακό τομέα και διάθεση να αναπτύξουν μια καινοτόμο ιδέα στους βασικούς τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Organized by

Powered by

Innovation Enabler

mantisbi

ΚατηγορίεςΥποβολής

 

Early Stage Startup

Είσαι startup και έχεις μια καινοτόμα ιδέα; 

Innovation Idea

Είσαι μαθητήςφοιτητής ή ερευνητής;