29 Οκτωβρίου 2020

17:00 – 17:20

Γενική Περιγραφή GreenTech Challenge by ESU NTUA

Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πρόεδρος Ο.Ε. GreenTech Challenge

17:20 – 17:30

Πρόγραμμα – Διαδικασίες αξιολόγησης GreenTech Challenge by ESU NTUA
Χρήστος Νικολούδης Υπ. Διδάκτωρ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Founder & CEO at Mantis Business Innovation

17:30 – 17:45

Ανάλυση Τεχνολογικών Προκλήσεων στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

17:45 – 18:00

Περιγραφή Ειδικής Θεματικής για Έξυπνες Πόλεις

18:00 – 18:15

Περιγραφή Ειδικής Θεματικής για Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά

18:15 – 18:30

Περιγραφή Ειδικής Θεματικής για Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Αντώνης Πολίτης, Business Development Manager, EIT RawMaterials

18:40 – 19:00

Περιγραφή Ειδικής Θεματικής για Διαχείριση Ελαστικών

Γιώργος Μαυριάς, Γενικός Διευθυντής ECOELASTIKA

12 Νοεμβρίου 2020

18:00 – 18:15

Γενική Περιγραφή Διαγωνισμού και 2nd Bootcamp Training

Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πρόεδρος Ο.Ε. GreenTech Challenge

18:15 – 19:15

Ανάλυση των τεχνολογικών προκλήσεων του ελληνικού παραγωγικού ιστού στις θεματικές του Διαγωνισμού

19:15 – 19:40

Cost Analysis, Financial Analysis & Revenue Model

Χρήστος Νικολούδης Υπ. Διδάκτωρ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Founder & CEO at Mantis Business Innovation

20:00 – 21:30

Business Model Canvas Training
Μέντορες
Επιστημονική Επιτροπή

4 Δεκεμβρίου 2020

18:00 – 18:15

Γενική Περιγραφή Διαγωνισμού και 3nd Bootcamp Training

Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πρόεδρος Ο.Ε. GreenTech Challenge

18:15 – 19:00

Pitchdeck & Συμβουλές για Παρουσίαση

Νίκη Καραλή, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Καινοτομίας, Mantis Business Innovation

19:00 – 21:30

Business Model Canvas Training
Μέντορες
Επιστημονική Επιτροπή

TBA

 

 

Υποβολή Συμμετοχής στα Bootcamp

Παρακαλούμε για την εκ των προτέρων εγγραφή σας έως 28/10!

Τα Bootcamp Trainings αποτελούν το εκπαιδευτικό μέρος της διοργάνωσης και είναι προαιρετικά.

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup