Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσιο φυσικό περιβάλλον που πρέπει να προστατευτεί και να διαχειριστεί βιώσιμα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Ο περιορισμός των επιπτώσεων από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε φυσικές μεταβλητές και η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων, αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά πλαίσια δράσης κάθε απόφασης και δραστηριότητας. 

Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:

  •  Καινοτόμες επιχειρήσεις
  • Ερευνητές
  •  Μηχανικούς
  •  Φοιτητές

που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα για την διαχείριση του φυσικού πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Organized by

Powered by

Innovation Enabler

Mantis Logo Blue Horizontal RGB-01

ΚατηγορίεςΥποβολής

 

Early Stage Startup

Είσαι startup και έχεις μια καινοτόμα ιδέα; 

Innovation Idea

Είσαι μαθητήςφοιτητής ή ερευνητής;