Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσιο φυσικό περιβάλλον που πρέπει να προστατεύεται και να διαχειρίζεται βιώσιμα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και στα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με γνώμονα την βιωσιμότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός νέου πράσινου αναπτυξιακού μοντέλου αποτελούν πλέον το πλαίσιο δράσης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε έμμεσα είτε άμεσα.
 
Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:
  • Ερευνητές
  • Μηχανικούς
  • Φοιτητές
που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα για την διαχείριση του φυσικού πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup