Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσιο φυσικό περιβάλλον που πρέπει να προστατεύεται και να διαχειρίζεται βιώσιμα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και στα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με γνώμονα την βιωσιμότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός νέου πράσινου αναπτυξιακού μοντέλου αποτελούν πλέον το πλαίσιο δράσης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε έμμεσα είτε άμεσα.
 
Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:
 • Ερευνητές
 • Μηχανικούς
 • Φοιτητές
που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα για την διαχείριση του φυσικού πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σαν αποτέλεσμα της τήξης των πολικών παγετών, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίζει σε πολλές περιπτώσεις να βλάπτει το περιβάλλον ανεπανόρθωτα. Όλα τα παραπάνω απαιτούν ριζικές και δραστικές αλλαγές.
 • Προσαρμογή των υποδομών στην κλιματική αλλαγή και περιορισμός των παραγόντων της
 • Αειφόρα διαχείριση φυσικών πόρων
 • Εκσυγχρονισμός των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων
 • Στο 20% το ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα, απαιτείται επέκταση της επεξεργαστικής δυνατότητας των υποδομών ανακύκλωσης
 • Συλλογή και οργάνωση περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Οργάνωση πλαισίου ελέγχου
 • Παρακολούθηση και διαχείριση της ποιότητας της ατμόσφαιρας
 • Αντικατάσταση πλαστικών μίας χρήσης με οικολογικά υποκατάστατα
 • Σύσταση πλαισίου προστασίας της βιοποικιλότητας
 • Υπεύθυνη και πλήρη ενημέρωση των πολιτών
Δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των δασών για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Μέσο της τηλεπισκόπησης, παρακολουθούνται αδιάκοπα τα δάση σε πραγματικό χρόνο για την προειδοποίηση εκδηλώσεων δασικών πυρκαγιών και τον γρήγορο περιορισμό τους. Η συχνότητα συλλογής των δεδομένων από δορυφόρους μπορεί να είναι ανά μερικά λεπτά, τα οποία δεδομένα επεξεργάζονται και συγκρίνονται με αυτά από την αμέσως προηγούμενη στιγμή συλλογής για ανίχνευση αλλαγών που μπορεί να αντιστοιχούν σε πυρκαγιά. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Το σύστημα παράλληλα προσφέρει δεδομένα για τον απολογισμό της εκάστοτε πυρκαγιάς.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup