Αραβώσης Κωνσταντίνος

Coordinator of ESU NTUA & UNESCO Chairholder on Green Innovation and Circular Economy

Νικολούδης Χρήστος

Head of Research at ESU NTUA and UNESCO CHAIR on Green Innovation & Circular economy - Founder of Mantis B.I

Καραλή Νίκη

Civil Engineer, Operations Manager of Mantis B.I

Χρήστος Καλαντζής

Member of ESU NTUA and UNESCO Chair on Green Innovation & Circular Economy

Ρεντιζέλας Αθανάσιος

Assistant Professor of Mechanical Engineering NTUA

Πολίτης Αντώνης

Business Development Manager, EIT RawMaterials

Σιώκας Βαγγέλης

Project Manager at Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ ΕΠΙ.νοώ & InventICT

Aθανασιάδης Βασίλης

Innovation Program Manager MANTIS BI

Νικόλας Αργυρός

Student Committee Coordinator, Greentech challenge by ESU NTUA

Αναστασία Μαυρογιάννη

Innovation Programs Manager at Mantis BI

Λένα Στράντζαλη

Member of ESU NTUA and UNESCO Chair on Green Innovation & Circular Economy

Παναγιώτα Μαυροειδή

Associate of ESU NTUA and UNESCO Chair on Green Innovation & Circular Economy

Κοραλία Βαλλιάνου

Associate of ESU NTUA and UNESCO Chair on Green Innovation & Circular Economy

Δημήτρης Κιτσάκης

Member of ESU NTUA and UNESCO Chair on Green Innovation & Circular Economy