Αραβώσης Κωνσταντίνος

Professor of Mechanical Engineering NTUA, O.C. GreenTech Challenge

Νικολούδης Χρήστος

Head of Research of NTUA - Founder of Mantis B.I

Γερογιάννης Δημήτρης

Tech Entrepreneur & Researcher

Kωνσταντινίδου Ζέτα

Chief Marketing Officer Mantis BI

Καραλή Νίκη

Civil Engineer, Operations Manager of Mantis B.I

Μητσέα Ελένη

Assistant Project Manager, Invent ICT

Aθανασιάδης Βασίλης

Innovation Program Manager MANTIS BI

Λώλας Βασίλης

Chemical Engineer, Assistant Project Manager

Ψωμιάδη Αναστασία

APSON CSR-Womanitee

Σιώκας Βαγγέλης

Project Manager at ΕΠΙ.νοώ & InventICT

Πολίτης Αντώνης

Business Development Manager, EIT RawMaterials

Τσακουμάγκου Αγγελική

MBA Notigham University, Banking Expert

Ρεντιζέλας Αθανάσιος

Assistant Professor of Mechanical Engineering NTUA

Χρήστος Καλαντζής

Rural and Surveying Engineering Student