Το 80% του οικολογικού αποτυπώματος των προϊόντων καθορίζεται κατά το στάδιο σχεδιασμού ενώ παράλληλα οι επιλογές κατά αυτό επηρεάζουν άμεσα την πολυπλοκότητα και τα οικονομικά της επεξεργασίας του μετά την χρήση. 
Πράγματι, ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και των υλικών συνδέεται άρρηκτα με την κυκλική οικονομία και κατ’ επέκταση με την πράσινη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε η πράσινη επιχειρηματικότητα και ανάλογα επενδυτικά εργαλεία και από την Ευρώπη, για την στήριξη του σχεδιασμού πράσινων καινοτόμων προϊόντων και υλικών.
 
Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:
  • Ερευνητές
  • Μηχανικούς
  • Φοιτητές
που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και προηγμένα υλικά στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας ή έχουν μια ιδέα που βρίσκει εφαρμογή στην πράσινη επιχειρηματικότητα.
Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία της Ευρώπης έχει θέση ψηλά τις απαιτήσεις για την μετάβαση σε κυκλική οικονομία όταν το ποσοστό ανακύκλωσης της Ελλάδας παραμένει μόνο στο περίπου 20%. Πλήρη μετάβαση σε κυκλική οικονομία σημαίνει ανάπτυξη προϊόντων και υλικών που κατά το τέλος της ζωής τους θα επαναχρησιμοποιηθούν, θα ανακυκλωθούν ή θα επανακτηθούν αλλά και ανάπτυξη του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου που θα επιτρέπει την εισαγωγή αυτών των προϊόντων στην αγορά. Απαιτήσεις που η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη, δεν έχουν καλύψει ακόμα.
  • Σχεδιασμός οικολογικών προϊόντων με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
  • Εύρεση νέων καινοτόμων και πράσινων τεχνολογιών
  • Στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας
  • Δημιουργία βιώσιμων υλικών
  • Οργάνωση πλαισίου αξιολόγησης των πράσινων προϊόντων και υλικών
  • Δημιουργία εργαλείων χρηματοδότησης
Μία βιώσιμη καινοτόμα ιδέα στον τομέα της μόδας, είναι η δημιουργία δέρματος από κάκτο. Κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας του φυτού, είναι η εφικτή η δημιουργία δέρματος προς ρουχισμό που αντικαθιστά τη δερματίνη και το ζωικό δέρμα. Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρουχισμό, ενδύματα ή και τσάντες.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup