Το 80% του οικολογικού αποτυπώματος των προϊόντων καθορίζεται κατά το στάδιο σχεδιασμού ενώ παράλληλα οι επιλογές κατά αυτό επηρεάζουν άμεσα την πολυπλοκότητα και τα οικονομικά της επεξεργασίας του μετά την χρήση. 
Πράγματι, ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και των υλικών συνδέεται άρρηκτα με την κυκλική οικονομία και κατ’ επέκταση με την πράσινη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε η πράσινη επιχειρηματικότητα και ανάλογα επενδυτικά εργαλεία και από την Ευρώπη, για την στήριξη του σχεδιασμού πράσινων καινοτόμων προϊόντων και υλικών.
 
Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:
  • Ερευνητές
  • Μηχανικούς
  • Φοιτητές
που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και προηγμένα υλικά στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας ή έχουν μια ιδέα που βρίσκει εφαρμογή στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup