Η ενεργειακή αγορά σήμερα βρίσκεται σε ραγδαίες και ριζικές εξελίξεις. Το ίδιο ισχύει και για το ερευνητικό κομμάτι όπου αναζητούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας και βελτιστοποιούνται υπάρχουσες μέθοδοι ανάκτησης. Το ενεργειακό μείγμα αλλάζει σύσταση με την απολιγνιτοποίηση και την επένδυση σε ΑΠΕ ενώ παράλληλα γίνεται μία σημαντική προσπάθεια προώθησης της ηλεκτροκίνησης.
 
Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:
  • Ερευνητές
  • Μηχανικούς
  • Φοιτητές
που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα για την εύρεση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚατηγορίεςΥποβολής

 

Early Stage Startup

Είσαι startup και έχεις μια καινοτόμα ιδέα; 

Innovation Idea

Είσαι μαθητήςφοιτητής ή ερευνητής;