Οι υδάτινοι πόροι είναι ο βασικότερος παράγοντας για την εμφάνιση ζωής και ταυτόχρονα ένας καταλυτικός παράγοντας για την ανάπτυξη κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας. Ως Διαχείριση Υδάτινων Πόρων νοείται η δυναμική διαδικασία που αποβλέπει στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών. Είναι ένα αντικείμενο επιστημονικό και τεχνολογικό.

Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:

  • Καινοτόμες επιχειρήσεις

  • Ερευνητές

  • Μηχανικούς

  • Φοιτητές

που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα για τον σχεδιασμό, μελέτη, μέτρηση και εκτέλεση υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Organized by

Innovation Enabler

Mantis Logo Blue Horizontal RGB-01

ΚατηγορίεςΥποβολής

 

Early Stage Startup

Είσαι startup και έχεις μια καινοτόμα ιδέα; 

Innovation Idea

Είσαι μαθητήςφοιτητής ή ερευνητής;