Το GreenTech Challenge by ESU NTUA σε συνεργασία με την ECOELASTIKA (το Συλλογικό Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών) δημιουργεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού πράσινων καινοτόμων ιδεών μία νέα κατηγορία για την συλλογή, την διαχείριση και βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση των άχρηστων-χρησιμοποιημένων ελαστικών.

Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:

 • Ερευνητές
 • Μηχανικούς
 • Φοιτητές

που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα στους τομείς του εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών.

Μικρή απορρόφηση προϊόντων από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών σε τελικές εφαρμογές.

Περιορισμένες χρήσεις / εφαρμογές προϊόντων και παραπροϊόντων επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών (κύριοι τομείς: τεχνητοί χλοοτάπητες γηπέδων, ελαστικά δάπεδα ασφαλείας σε σχολεία και παιδικές χαρές).

Χαμηλές τιμές παραγόμενων υλικών από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών (π.χ. τρίμμα ελαστικού, μέταλλα, κλπ.) στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

Έλλειψη έργων πολιτικού μηχανικού όπου θα μπορούσαν να απορροφηθούν μεγάλες ποσότητες προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών (π.χ. τροποποίηση ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού, ζώνες αποστράγγισης στραγγισμάτων σε έργα κατασκευής ΧΥΤΑ και αποκατάστασης ΧΑΔΑ, κλπ.).

Μικρό ποσοστό ενεργειακής αξιοποίησης ελαστικών στην Ελλάδα (μόλις 1 – 2 τσιμεντοβιομηχανίες)

 1. Προτεινόμενες Καινοτόμες ιδέες – προϊόντα από την ανακύκλωση ελαστικών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική αγορά – ανάπτυξη νέων εφαρμογών με συμβολή στην κυκλική οικονομία
 2. Εφαρμογές σε:
 • Έργα πολιτικού μηχανικού (τεχνικές κατασκευές δρόμων, κτιρίων, ΧΥΤΑ, κλπ.)
 • Προϊόντα Design
 • Αστικές Λύσεις
 • Σε εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις
 1. Ανάπτυξη εφαρμογών για την απορρόφηση των προϊόντων επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών.
 2. Διείσδυση σε νέες αγορές και δημιουργία θέσεων εργασίας για την διοχέτευση των προϊόντων επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.
 3. Μείωση αποθεμάτων μεταχειρισμένων ελαστικών σε αποθηκευτικούς χώρους εταιρειών αξιοποίησης.
 4. Ποιοτική αναβάθμιση των υλικών που παράγονται από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών με στόχο τη συμμόρφωση ως προς τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.
 5. Κίνητρα σε τεχνικές εταιρείες με στόχο την προώθηση της χρήσης τρίμματος ελαστικού σε τελικά προϊόντα (π.χ.τροποποιημένη άσφαλτος, δάπεδα ασφαλείας, ελαστικά πλακάκια, κλπ.).
 6. Ενθάρρυνση της χρήσης μεταχειρισμένων ελαστικών σε έργα Πολιτικού Μηχανικού.
 7. Αξιοποίηση του βουλκανισμένου καουτσούκ ελαστικών επισώτρων που έχει πολύ καλές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα και σε πολλές χρήσεις.

Έχει αναπτυχθεί μια φόρμουλα για τη χρήση καουτσούκ PFU σε 3D εκτύπωση μέσω κρυογονικής διαδικασίας επεξεργασίας ελαστικών, για την απόκτηση μίας μικρονισμένης σκόνης καουτσούκ με πολλές πιθανές εφαρμογές στην κατασκευή και την οικοδομική βιομηχανία.  Χρήσεις του υλικού είναι η κατασκευή 3D επίπλων εξωτερικού χώρου αλλά και τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα πάνελ για εξωτερικά δομικά στοιχεία, όπως πάνελ τοίχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ακουστική και ηχητική προστασία.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 

Organized by

Powered by

Innovation Enabler

mantisbi

ΚατηγορίεςΥποβολής

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Innovation Idea

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Early Stage Startup