Η τουριστική βιομηχανία μπορεί προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα  σε μία περιοχή δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.  Μπορεί, όμως μακροπρόθεσμα, να προκαλέσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Ο μαζικός και ανεξέλεγκτος τουρισμός, έχει αρνητικές επιπτώσεις όπως η υποβάθμιση του τοπικού οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας που μακροπρόθεσμα μπορεί να βλάψει ακόμα και τον τοπικό τουρισμό.

Ο βιώσιμος τουρισμός δημιουργεί την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικο-πολιτιστικών δράσεων της τουριστικής ανάπτυξης και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μπορέι να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία χώρα καθώς, σύμφωνα με μελέτες, οι τουρίστες προτιμούν προορισμούς με τοπία που δεν έχουν διαβρωθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο βιώσιμος τουρισμός μεγιστοποιεί τη θετική συμβολή του τουρισμού στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και, συνεπώς, στη μείωση της φτώχειας και στην επίτευξη κοινών στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚατηγορίεςΥποβολής

 

Early Stage Startup

Έχεις αναπτύξει μια καινοτόμα λύση που επιλύει ένα από τα GreenTech Challenge των GreenTech Partners;

Innovation Idea

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις ή θες να αναπτύξεις μια καινοτόμα ιδέα πάνω στα φετινά GreenTech Challenges;