Οι πόλεις λειτουργούν ως τα βασικά κέντρα δραστηριοποίησης του ανθρώπου φιλοξενώντας ήδη τον μισό πληθυσμό του πλανήτη. Η μετατροπή των αστικών κέντρων σε μονάδες αναζωογόνησης του περιβάλλοντος έχει κοινώς αναγνωριστεί ως ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την ευζωία του ανθρώπου. Λαμβάνοντας υπόψιν ακόμη την αυξανόμενη αστικοποίηση και την πολυπλοκότητα τους, γίνεται εύκολα κατανοητό το ότι οι έξυπνες και βιώσιμες πόλεις αποτελούν ένα μονόδρομο για το μέλλον.
 
Η θεματική αυτή απευθύνεται σε:
  • Ερευνητές
  • Μηχανικούς
  • Φοιτητές
που έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, μεθόδους και
εφαρμογές που θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον ως εργαλεία για την βιωσιμότητα των πόλεων και την ευζωία των κατοίκων.

Εμπλεκόμενοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης